Arodbiedrības

MySQL UNION - Pabeigt apmācību

Šī apmācība parāda, kā lietot MySQL UNION. Arodbiedrības apvieno vairāku SELECT vaicājumu rezultātus konsolidētā rezultātu kopā.