Mainīgo Izmantošana

JavaScript mainīgais: deklarējiet, piešķiriet vērtību ar piemēru

Mainīgos izmanto vērtību (vārds = 'Jānis') vai izteiksmju (summa = x + y) glabāšanai. Pirms mainīgā izmantošanas tas vispirms ir jādeklarē. Lai deklarētu mainīgo, jums jāizmanto atslēgvārds var