Mainīgie Python

Python mainīgie: kā definēt/deklarēt virkņu mainīgo tipus

Šajā Python apmācībā mēs mācāmies strādāt ar mainīgajiem, deklarēt, atkārtoti deklarēt, savienot, lokālos, globālos un dzēst mainīgos.