Vb.net Datu Tipi

VB.Net datu tipi un mainīgo deklarācija ar DIM

Kas ir datu veidi? Datu veidi nosaka datu veidu, ko var uzglabāt jebkurš mainīgais. Mainīgajiem, kas pieder dažādiem datu tipiem, atmiņā tiek piešķirts atšķirīgs vietas daudzums. Ir va