Vb.net Operatori

VB.Net operatori: aritmētika, salīdzinājums, loģika, izmantojot PIEMĒRUS

Kas ir operators? Operators atsaucas uz simbolu, kas uzdod kompilatoram veikt konkrētu loģisku vai matemātisku manipulāciju. Operators veic darbību ar sniegtajiem operandiem