Vba Intervijas Jautājumi Un Atbildes

Top 22 VBA intervijas jautājumi un atbildes

1) Paskaidrojiet, kas ir VBA vai Visual Basic for Applications? VBA apzīmē Visual Basic for Applications; tā ir uz notikumiem balstīta programmēšanas valoda, ko izstrādājusi Microsoft. To pārsvarā lieto kopā ar