Neaizsargātības Pārbaude

Kas ir ievainojamības novērtējums? Pārbaudes process, VAPT skenēšanas rīks

IEVADĪTĪBAS NOVĒRTĒJUMS ir process, lai novērtētu drošības riskus programmatūras sistēmā, lai samazinātu draudu iespējamību. To sauc arī par ievainojamības pārbaudi.