Kas Ir Badi?

Kas ir BADI? SAP ABAP apmācība

BADI apzīmē Business Add Ins Tāpat kā klientu izejas, BADI palīdz piesaistīt pielāgotus SAP funkcionalitātes uzlabojumus. BADI piemērs: darījumā CAT2 - laika uzskaites ieraksts HR vēlas iekļaut