Wordnet Ar Nltk

WordNet ar NLTK: Sinonīmu atrašana vārdiem programmā Python

Kas ir Wordnet? Wordnet ir NLTK korpusa lasītājs, leksiska datu bāze angļu valodai. To var izmantot, lai atrastu vārdu nozīmi, sinonīmu vai antonīmu. To var definēt kā semantiski orientētu dikciju